Pixabay

Allmänlydnadskursen är i momenten lite som en valpkurs, fast för ung- och vuxenhundar. Skillnaden mellan valpar och hundar över ca 6 månader är ett ökat jaktintresse och ökat intresse för en bredare omgivning. Det gör utmaningarna i hundträningen lite svårare, men därmed också väldigt viktiga att arbeta med.

På allmänlydnadskursen tränar vi mycket på passivitet och att hitta on-/off-knappen hos hunden. Vi tränar koppel/linförighet och fokuserar mycket på att stimulera kontakten och samspelet mellan förare och hund för en hållbar vardag. Vi tränar även på en inkallning som ska gälla när det verkligen gäller. Dessa moment är vanligt att de behöver stärkas under hundens olika utvecklingsstadier, men särskilt mycket efter 6 månaders ålder.

 

Om kursen

Kursavgift: 1600 kr.
Omfattning: 1 x 2h 15 min teori, 4 x 1h praktik, 1 x 1,5h kursavslutning
För: hundar från ca 6 mån.

 

Frågor och anmälan
Nästa kursstart 9 april. Anmäl dig direkt via Studieförbundet Vuxenskolan