Ekonomi & finansiering av assistanshund

Hur finansieras en assistanshund?

I dagsläget subventioneras inte assistanshundar allmänt, utan en kan söka medel genom fonder och stipendier. Läs mer om sådan finansiering hos SBK, Svenska Brukshundklubben.

Det finns två metoder för att skaffa sig en assistanshund, färdigtränad eller som en själv är med och utbildar.

 

Färdigtränad hund, eller utbilda sin egen?

En färdigtränad hund har jag själv köpt in, tränat upp, lämplighetstestat och examinerat. Den hunden har bott hos mig i ca ett år innan den flyttar vidare till sitt liv med sin brukare/förare. Den metoden är särskilt lämplig för brukare/förare som inte har möjlighet eller vill vara med och utbilda sin framtida hund. Detta kan också vara det enklaste sättet att skaffa sig en assistanshund och metoden som garanterar att hunden klarat lämplighetstest och examination och därmed får bära tjänstetäcke.

I min verksamhet med färdigutbildade hundar gäller för närvarande enbart service- och psykisk hälsahundar.

Andra brukare/förare vill och/eller har möjlighet att vara med och utbilda sin redan befintliga hund tillsammans med assistanshundsinstruktören. Hunden köps då in av brukaren själv. Brukaren är högst delaktig under hela utbildningen. Läs mer här om krav för assistanshund. Hunden kan lämplighetstestas tidigast vid 12 månaders ålder.

Metoden med en färdigutbildad hund är mer kostsam än att själv vara med och utbilda sin befintliga hund. Detta beroende på den träning och de omkostnader som ligger kring inköp av hund, material, utfodring, försäkring, hälso- och mentaltester osv. Den färdigutbildade hunden är dock en vanlig metod och i många fall vägen till assistanshund.

 

Vad kostar en assistanshund?

Färdigutbildade hundar
Pixabay
Färdigutbildad servicehund

Servicehundar arbetar särskilt för brukare med olika typer av fysiska funktionsvariationer. Servicehunden tränas i att vara sin människa behjälplig i vardagen, så som att hämta och lämna föremål, öppna och stänga dörrar och lådor, vara behjälplig vid av- och påklädning mm. Den fungerar också som ett socialt stöd, t.ex. vid transporter, ledsagning osv. En annan viktig del är att hämta hjälp om brukaren ramlar eller blir allvarligt sjuk.

Den färdigutbildade servicehunden har bott hos mig under ca ett år, den har godkänts i sina hälso- och lämplighetstester för assistanshund samt examinerats för detsamma. Det innebär att hunden får bära sitt tjänstetäcke och är redo att skolas in i sitt liv med brukaren.

Kostnad för en färdigutbildad servicehund ligger mellan 160 000 – 180 000 kr. inkl. moms. I priset igår ca 20 – 40 timmars träning tillsammans med brukaren.

Jag har ingen färdigutbildad hund tillgänglig för tillfället, men kontakta gärna mig på assistans@hundkanalen.se eller ring/sms:a 0760 27 10 21, så pratar vi mer om eventuella hundar jag har på gång.

 

Pixabay
Färdigutbildad psykisk hälsahund

Psykisk hälsahund arbetar särskilt för brukare med olika typer av psykiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Psykisk hälsahunden bistår sin brukare/förare med socialt stöd i vardagen. Psykisk hälsahundar fungerar ofta också som en närhetskontakt, men tränas alltid upp så den passar just Sin människa.

Den färdigutbildade psykisk hälsahunden har bott hos mig under ca ett år, den har godkänts i sina hälso- och lämplighetstester för assistanshund samt examinerats för detsamma. Det innebär att hunden får bära sitt tjänstetäcke och är redo att skolas in i sitt liv med brukaren.

Kostnad för en färdigutbildad psykisk hälsahund ligger mellan 140 000 – 160 000 kr. inkl. moms. I priset igår ca 20 – 40 timmars träning tillsammans med brukaren.

Jag har ingen färdigutbildad hund tillgänglig för tillfället, men kontakta gärna mig på assistans@hundkanalen.se eller ring/sms:a 0760 27 10 21, så pratar vi mer om eventuella hundar jag har på gång.

 

Pixabay
Utbilda sin egen hund

Har du redan en hund som kan vara lämpad som assistanshund? Då kan du som brukare/förare själv delta i träningen av din hund tillsammans med mig som instruktör.

Kostnad för att utbilda sin egen hund ligger mellan ca 30 000 – 45 000 kr. inkl. moms. Brukaren/föraren står själv för kostnader som inköp av hund, material, försäkring, hälso- och mentaltester och andra eventuella omkostnader. Observera att denna metod inte kan garantera att hunden klarar sig igenom lämplighetstester, hälsotester eller examination.

 

Jag finns just nu tillgänglig för två ekipage intresserade av att utbilda sig till assistanshundsekipage med start höst/vinter 2018/2019

 

Som nivå 1 instruktör godkänd av SBK kommer jag utbilda totalt tre ekipage tillsammans med min mentor som är nivå 2 instruktör. Jag är öppen för olika typer assistanshundar och finns med er från start, dvs inför lämplighetstesterna och fram till examinationen. Jag är ditt/ert stöd i utbildningen och finns med i hela processen. Kontakta mig på assistans@hundkanalen.se eller ring/sms:a till 0760 27 10 21. Du väljer själv vilket sätt som känns bäst som första kontakt.

 

Kan min hund bli assistanshund?

Den hund som ska bli assistanshund måste genomgå vissa hälsotester. Dessa kan skilja sig lite mellan olika raser. Alla hundar måste dock höft- och armbågledsröntgas, där godkänd höftledsstatus är grad A och B  (dispens kan ansökas om vid grad C), för armbågar gäller grad 0.  För vissa raser finns särskilda tester, mer om vad som krävs för din ras kan du läsa om här. Du kan även kontakta mig så hjälper jag till med att besvara dina frågor. Hunden ska utöver hälsotester även genomgå BPH samt testas av SBK godkänd bedömare. Som assistanshundsinstruktör finns jag med under hela resan.

 

Läs mer om assistanshundar och mig som assistanshundsinstruktör här >>>

 

Frågor

För frågor om assistanshund, skriv till mig på assistans@hundkanalen.se eller ring/sms:a till 0760-27 10 21.